Primarne oznake

Datum:

02/06/2024 - 16:00

 

Društvo svetog Kvirina, u suradnji s hrvatskom samoupravom, poziva na spomen-priredbu za gradišćanskohrvatskoga svećevnika Ivana Blaževića s prikdavanjem i blagoslovljenjem spomentable. 

Nastupati će Zbor Djurdice a moderirati će priredbu Šandor Horvat. Zvana toga ćedu se čitati Blaževićeva literarna djela. Po spomen-priredbi pozivaju organizatori na agapu.

 

Početak: 16.00

Kade: Kripta crikve Sv. Kvirina, Sambotel