Primarne oznake

Datum:

21/04/2024 - 15:30

 

U okviru kooperacije Kuge i HKD-a gostuje zagrebački Gala teatar u Velikom Borištofu. Publiki će se predstaviti komedija Otvoreni brak iz pera Daria Foa i France Rame.

Glumiti ćedu Matija Prskalo i Slavko Juraga, režiser je Đuro Roić.

 

Početak: 15.30

Kade: KUGA, Veliki Borištof