Primarne oznake

Datum:

03/04/2024 - 16:00

 

U Socijalnom centru u Trajštofu će se održati igrokaz za male od 6 do 18 misec Dan/Noć, pri kom će publika siditi na pozornici prez cipelov.

Režiju i predstavu će peljati Frana Marija Vulić Vranković.

 

Početak: 16.00

Kade: Socijalni centar, Trajštof