Primarne oznake

Datum:

10/03/2024 - 15:00

 

HKD i Mrkvari pozivaju opet na Vazmenu djelonicu za dicu u Trajštof, kade će se bastlati različni vazmeni nakit.

 

Početak: 15.00

Kade: Socijalni centar, Trajštof