Primarne oznake

Datum:

11/02/2024 - 14:30

 

U Stinjaki ćedu prirediti veseli dičji bal u maska. Zabavljati će seoski muzičar Freko.

 

Početak: 14.30

Kade: Stara škola, Stinjaki