Primarne oznake

Datum:

10/02/2024 - 20:00

 

Velikoborištofski Barani pozivaju na mesopusni kšnas u Kugu.

 

Početak: 20.00

Kade: KUGA, Veliki Borištof