Primarne oznake

Datum:

10/02/2024 - 13:00

 

U Stinjaki će se prirediti mesopusni ophod krez selo. Pratiti će ophod muzika seoske limene glazbe.

 

Početak: 13.00

Kade: Dvorana za priredbe, Stinjaki