Primarne oznake

Datum:

09/02/2024 - 20:00

 

HKD i Mladina Čajta/Vinjcet skupa organiziraju Hrvatski bal jug u Vincjetu.

S polonezom će se otvoriti bal, u okviru koga ćedu nastupai BaHeTaši i PAX-i.

 

Početak: 20.00

Kade: Dvorana za priredbe, Vincjet