Primarne oznake

Datum:

06/02/2024 - 14:00

 

Michael Hirschler će u kulturnom centru u Matrštofu predavati o nacionalsocijalističkom planu preseljenja gradišćanskohrvatske narodne grupe.

 

Početak: 14.00

Kade: KUZ, Matrštof