Primarne oznake

Datum:

26/12/2023 - 10:15

 

Folklorna grupa Poljanci poziva 26. decembra na Štefanju na sv. mašu u domaće selo Vulkaprodrštof, ku ćedu po navadi muzički oblikovati.

 

Početak: 10:15

Kade: Farska crikva, Vulkaprodrštof