Primarne oznake

Datum:

08/12/2023 - 15:00

 

U Trajštofu pozivaju Mrkvari i HKD na Božićnu djelonicu s dicom u seoski socijalni centar.

Ov put s Anicom i Mijom Košćan.

 

Početak: 15:00

Kade: Socijalni centar, Trajštof