Primarne oznake

Datum:

02/12/2023 - 09:00

 

U Kemetenu će se održati nabožni dan za crikvešnjake s predavanji Michaela Wügera i Miroslava Mochnača na temu „Advenat – budan biti za novi početak”.

 

Početak: 09:00 - 13:00

Kade: Dom sv. Nikole, Kemeten