Primarne oznake

Datum:

20/10/2023 - 20:00

 

U Hrvatskom centru će se održati 20. oktobra opet Centar.literatura. Ov put će gost večera biti Kristian Novak.

 

Početak: 20:00

Kade: Hrvatski Centar, Beč