Primarne oznake

Datum:

20/10/2023 - 13:30

 

Petak, 20. oktorba se u Hrvatskom centru u Beču sastane opet klub seniorov.

 

Početak: 13:30 
Kade: Hrvatski centar, Beč