Primarne oznake

Datum:

16/09/2023 - 09:00 do 13:00
Sajam Filež

Okoliš Filež i HGA pozivaju na sajam u Filežu 16. septembra. 

Od 09:00 do 13:00 na glavnoj cesti pred crikvom.