Primarne oznake

Datum:

19/08/2023 - 19:00

 

U Krčmi Leban u Gijeci će se 19. augusta održati Tamburaški večer s Tamburicom Bijelo Selo.

 

Početak: 19:00

Kade: Krčma Lebna, Glavna cesta 41, 2421 Gijeca