Primarne oznake

Datum:

15/08/2023 - 08:45

 

Mladina poziva na kiritof u Vincjet!

Po Sv. maša u 8:45 i 10:00. ćedu pomašnicu u hali oblikovati TS Bahetaši.

 

Početak: 08:45

Kade: Farska crikva i hala, Vincjet