Primarne oznake

Datum:

10/08/2023 - 10:00

 

Kiritof u Trajštofu, 10. augusta, će se početi s sv. mašom, pri koj će sudjelivati i pajngrčanski primicijant Aaron Laun. Oblikovati ćedu Božju službu Lovrenci.

U farskom škadnju slijedi zatim objed, a zabavljati će goste Wolfgang Carić. Kot posebna atrakcija ćedu gosti moć doživiti i afrikansku kulturu i tanac.

 

Početak: 10:00

Kade: Farska crikva / farski škadanj, Trajštof