Primarne oznake

Datum:

02/06/2023 - 19:30

 

Ana Marwan i Karin Ivančić čitaju 2. junija u Kugi.

Kroz večer pelja Konstantin Vlašić a za muzički okvir će se skrbiti Mira Perušić.

 

Početak: 19:30

Kade: KUGA, Veliki Borištof