Primarne oznake

Datum:

21/05/2023 - 15:00

 

U Kaštelu u Šupevu će se 2021. maja održati koncert Protulićni zvuki.

Na Klaviru će igrati Neomi Maczelka, a jačiti čedu Nikša Radovanović, Tamas Altorjay i Kinga Horvath-Altorjay.

 

Početak: 15:00

Kade: Kaštel, Šuševo