Primarne oznake

Datum:

13/05/2023 - 08:00

 

SPÖ poziva prilikom Majkinoga dana na skupno ručenje u seosku dvoranu.

 

Početak: 08:00

Kade: Seoska dvorana, Stinjaki