Primarne oznake

Datum:

07/05/2023 - 15:00

 

Narašćaj Stinjačkoga Kola poziva nedilju, 7. maja na svoj koncert. Mlade muzičarke i muzičari ćedu tamburati i tancati, a gosti će duse moć okripiti s pilom i slatkim jilom.

 

Početak: 15:00

Kade: Stara škola, Stinjaki