Primarne oznake

Datum:

06/05/2023 - 16:00

Likud poziva na Majales, ki će biti po prvi put kod Prandlerovi. Zabavljati će Majales combo a krčmari ćedu prirediti pečenje iz kise.

 

Početak: 16:00

Kade: Krčma Prandler, FIlež