Primarne oznake

Datum:

30/04/2023 - 14:00

 

U Cogrštofu će se 30. aprila održati spomenpriredba za Eriha Hankiewicza "Bečankinoga" u farskoj crikvi sela.

Hrvatske tekte će čitati Ana Šoretić, a muzički oblikovati će priredbu grupa Air.

 

Početak: 14:00

Kade: Farska crikva, Cogrštof