Primarne oznake

Datum:

22/04/2023 - 09:00

 

Seoska Narodna stranka poziva na seljački sajam kod Riunjaka. Sudjelivati ćed brojni domaći izlagači a zvana toga će se nuditi i muzički program i zabava dica. U 09:00 moru gosti zvana toga dojti na južinu, kot i u 12:00 na objed.

 

Početak: 09:00

Kade: Kod Riunjaka, Novo Selo