Primarne oznake

Datum:

08/04/2023 - 20:00

PUMA (Puljanska mladina) poziva na Vazmeni oganj. Nuditi će se i jilo i pilo.

 

Početak: 20:00

Kade: Biotop za crikvom, Dolnja Pulja