Primarne oznake

Datum:

02/04/2023 - 15:00

 

U Dolnjoj Pulji pozivaju nedilju, 2. aprila na korizmenu vešperu.

Oblikovati ćedu koncert zbor Dolnja Pulja pod peljanjem Jelke  Zeichmann-Kocsis, ženski ansambl Pujanke, Štefan Kocsis (orgule), Martin Kocsis i Verena Stourzh (gusle), Gudački ansambl Kocsis kot i solistice Claudia Fellinger i Anna Kornfeind.

 

Početak: 15:00

Kade: Farska crikva, Dolnja Pulja