Primarne oznake

Datum:

24/03/2023 - 14:30

 

U Hrvatskom centru će se održati 24. marca opet Klub seniorov.

Sastanki se održu svake dva tajedne.

 

Početak: 14:30

Kade: Hrvatski centar, Beč