Primarne oznake

Datum:

17/03/2023 - 19:00

 

OSR Josef Lang će u Kugi u Velikom Borištofu predstaviti svoju knjigu Škola u budućnosti, budućnost škole. Muzički ćedu priredbu pratiti Oberrabnitzer Gsaungsbriada.

 

Početak: 19:00

Ulaznina: Dobrovoljni dari

Kade: KUGA, Veliki Borištof