Primarne oznake

Datum:

11/02/2023 - 11:00

 

Šuševska mladina poziva na mesopusni ophod s objedom. Sam ophod počinje u 13:00 kod ognjobranskoga stana.

 

Početak: 11:00 (13:00)

Kade: Ognjobranski stan, Šuševo