Primarne oznake

Datum:

28/01/2023 - 14:00

 

FUN (Familien Union Neuberg) poziva 28. januara na dičji bal u maska. Nuditi će se animacija za dicu, parada, tombola kot i besplatno jilo za dicu.

 

Početak: 14:00

Ulaznina: Dobrovoljni dari

Kade: Dvorana za tijelovježbu u Osnovnoj školi, Nova Gora