Primarne oznake

Datum:

26/12/2022 - 10:30

 

Po dvoljetnoj pauzi ćedu PAX-i na Štefanju ljeto opet oblikovati sv. mašu u Malom Borištofu. 

Ova tradicija postoji jur od 1996. ljeta.

 

Početak: 10:30

Kade: Farska crikva, Mali Borištof