Primarne oznake

Datum:

24/12/2022 - 09:30

 

Kot u čuda drugi općina, ćedu ognjobranci u Velikom Borištofu diliti 24. decembra betlehemsku sviću.

 

Početak: 09:30

Kade: Ognjobranski stan, Veliki Borištof