Primarne oznake

Datum:

17/12/2022 - 16:00

 

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj poziva na Hrvatski Božić s grupami Klapa Adventa, Chorvatanka, MJD, Ljuljanka, Konjic i Marijom Hanyom. 

 

Početak: 16:00

Kade: Crikva sv. Duha, Devinsko Novo Selo