Primarne oznake

Datum:

15/12/2022 - 20:00

 

Max Prenner će 15. decembra predstaviti svoju CD tiramtiro.

Nova CD sadržava narodne jačke i vlašće kompozicije, po "dajtsch-hianzisch" i po gradišćanskohrvatsku, a jedna jačka je još i djelomično po romani i jidiš.

 

Početak: 20:00

Kade: Hrvatski centar, Schwindgasse 14, 1040 Beč