Primarne oznake

Datum:

08/12/2022 - 14:00

 

Novogorski ognjobranci pozivaju 8. decembra u ognjobranski stan na adventski sajam. Zvana toga će dicu ovo otpdone pohoditi i Mikula (16:00).

 

Početak: 14:00

Kade: Ognjobranski stan, Nova Gora