Primarne oznake

Datum:

08/12/2022 - 10:00

 

Crikveni zbor Veliki Borištof će se zahvaliti za već od 30 ljet jačenja na veću diku Božju kade će se prezentirati i prodavati spomenspis. Po maši će biti i kratak koncert. Svetu mašu će predvoditi Tome Krojer.

 

Početak: 10:00

Kade: crikva sv. Dometera, Veliki Borištof