Primarne oznake

Datum:

26/11/2022 - 20:00

 

U Gerištofu svečuju 26. novembra kiritof u krčmi Teveli. Zabavljati ćedu goste Gauženjaki kot i Koprive.

 

Početak: 20:00

Kade: Krčma Teveli