Primarne oznake

Datum:

25/11/2022 - 18:00

 

Kulturna inicijativa Nove Gore poziva na predavanjanje Walter Dujmovića o iseljenju novogorskoga stanovničtva u Ameriku.

 

Početak: 18:00

Kade: Osnovna škola, Nova Gora