Primarne oznake

Datum:

20/11/2022 - 16:00

 

Nedilju, 20.11., pozivaju u Trajštofu na Dan crikvene muzike u farsku crikvu.

Uz dijela W.A. Mozarta i J. Haydna ćedu Crikveni zbor Trajštof i solisti na primjer predstaviti i kompozicije Štefana Kočiša.

 

Početak: 16:00

Kade: Farska crikva, Trajštof