Primarne oznake

Datum:

20/08/2022 - 08:00

 

20. augusta, od 08:00 do 11:00 ura dopodne, priredjuje EKIZ buhinji sajam s težišćem na dičjimi stvari u Novoj Gori.

 

Početak: 08:00

Kade: uz crikvi/osnovnu školu, Nova Gora