Primarne oznake

Datum:

10/08/2022 - 10:00

 

Prilikom seoskoga kiritofa će 10. augusta nastupati hrvatski jačkar Goran Karan pri sv. maši u Trajštofu. Muzički će mašu zvana toga oblikovati seoska tamburaška grupa "Lovrenci".

Zatim su svi srdačno pozvani na objed u farski škadanj Trajštofa, kade će goste zabavljati Wolfgang Carić.

 

Početak: 10:00

Kade: Farska crikva / farski škadanj, Trajštof