Primarne oznake

Datum:

05/06/2022 - 21:00

 

Grupa Magazin će nedilju, 5. junija nastupati u dvorani za priredbe u Filežu.

Zvana toga će nastupati i Pinka Band.

 

Početak: 21:00

Kade: Dvorana za priredbe, Filež