Primarne oznake

Datum:

05/06/2022 - 14:00

 

Na Duhovsku nedilju, 5. junija, će se prezentirati knjiga Karla Knora s naslovom "Pjevač u gajbi" o novogorskom pjesniku Pepiju Radostiću.

Zvana toga će se pred prezentacijom blagosloviti grob Radostića, ki se je nedavno obnovio.

 

Početak: 14:00
Kade: Osnovna škola, Nova Gora