Primarne oznake

Datum:

20/03/2022 - 15:30

 

U Kugi će Ana-Marija Sagmeister predavati na temu „Uticaj Komiteta za prava Gradišćanskih Hrvatov na ispunjenje prav iz člana 7 Državnoga ugovora“.

2021. ljeta je Sagmesister završila bakalaureatski študij za sekundarni stepen iz gradišćanskohrvatskoga/hrvatskoga i nimškoga jezika na PVŠ Gradišće. Kot prva študentica je ona napisala bakalaureatsko djelo na gradišćanskohrvatskom jeziku.

 

Početak: 15:30

Kade: KUGA, Veliki Borištof