Primarne oznake

Datum:

03/03/2022 - 19:00

 

U Kugi u Velikom Borištofi će se otvoriti putujuća izložba s nazivom "boder(hi)stoires". U okviru izložbe je zvana toga planiran dijalog na temu "Pozabljeni genocid nad gradišćanskimi Romi – zamudjenja kulture spominjanja", pri kom ćedu sudjelivati: Emmerich Gärtner-Horvath, György Majtényi i Katharina Graf-Janoska.

Otvaranje i dijalog će moderirati Gerhard Baumgartner, a pozdraviti će seoski načelnik Martin Karall.

 

Zatim slijedi razgledivanje izložbe i bife.

Putujuća izložba u Kugi je još otvorena do 13. marca; daljne štacije su

 

Prijave na otvaranje i za školske pohode:

 

Početak: 19:00

Kade: KUGA, Veliki Borištof