Primarne oznake

Datum:

08/12/2021 - 15:30

 

U okviru »450 ljet Hrvati u Novom Selu« ćedu se održati dvoja virtualna predavanja.

Predavati ćedu akademik dr. Nikola Benčić na temu „Hati kot kulturni centar gradišćanskih Hrvatov“, a farnik u Rasporku i Pajngrtu
mag. Jonči Karall će predavati o „Hrvatski farniki i redovniki iz Novoga Sela i njeva vjersko književna djela“ vezano uz izložbu tiskanic s ovom tematikom iz riznice Jončija Karalla.

 

Virtualna predavanja se moru pratiti uživo na youtube-kanalu »450 ljet Hrvati u Novom Selu«. Zatim stoji snimka i nadalje na youtube-kanalu Novoga Sela za zainteresirane na raspolaganje.

 

Početak: 15:30

Kade: youtube-kanal Novoga Sela

Link:  Hati i hrvatski barok | Der Heideboden und der kroatische Barock