Primarne oznake

Datum:

05/11/2021 - 20:00

 

Vinarsko poduzeće Robitza iz Uzlopa će prilikom priredbe "Džez i vino" gostovati u KUGI. U okviru ovoga večera ćedu se predstaviti odlična vina puna regijonalnoga karaktera ali i internacionalnoga formata.

Muzički oblikovati ćedu ov večer Sabrina Winter i Max Prenner. U skupnoj formaciji prezentiraju poseban miks muzike. Podupirati ćedu je pri tom Franjo Kröpfl i Harald Fink.

 

Početak: 20:00

Kade: KUGA, Veliki Borištof

Ulaznina: 10 €

Vino: 7€