Primarne oznake

Datum:

19/09/2021 - 15:00

 

Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov i Tamburica Vlahija pozivaju 19. septembra na prezenaticiju knjige o Vlahi i Hrvati u južnom Gradišiću, autora Franja Ostovića, u Stari Hodis.

 

Početak: 15:00

Kade: Krčma Ludwig Habetler, Stari Hodis