Primarne oznake

Datum:

12/09/2021 - 09:00

 

Umirovljeni dugoljetni farnik i još uvijek aktivni duhovnik dr. Ante Kolić svečuje 50 ljet svojega dušobrižničtva u Gradišću. 

Svetačna sv. maša, ku ćedu muzički oblikovati PAXI, će se održati u parku pred KUGOM (pri čemernom vrimenu u dvorani). Po maši se poziva na malu agapu.

 

Početak: 09:00